Ars Sippola 2013

Posted by on Jul 30, 2013 in Uncategorized

Ars Sippola Ympäristötaidetapahtuma Kouvolan Sippolassa.

18.5 – 18.8.2013

http://www.arssippola.fi/

Puutarha on perinteisesti ajateltuna risteys, jossa kulttuuri ja luonto kohtaavat harmoniassa tai ristiriitaisesti. Usein se mielletään historialliseksi paikaksi, joka jatkaa olemassaoloaan vuodesta, joskus jopa vuosisadasta toiseen. Puutarha voi olla konkreettinen tai aineeton, julkinen tai salainen, se voi olla jotain sellaista, jota ei vielä ole keksitty. Mitä puutarha tarkoittaa nykytaiteessa ja nykytaiteilijalle? Kuinka siihen liittyviä kysymyksiä, mielikuvia, merkityksiä ja ideoita voi tuoda esille kesän kestävässä taidetapahtumassa?

Ars Sippolan teemat nousevat paikallisuudesta ja Sippolalla on tärkeä asema suomalaisen puutarhanhoidon historiassa. Marttaliitossa aktiivisesti toiminut Alma Forstén (1858–1931) perusti vuonna 1897 Sippolan puutarha- ja talouskoulun ja julkaisi muun muassa suuren suosion saavuttaneen Kansan emännän keittokirjan sekä vegetaarisen keittokirjan. Suomen mittapuussa häntä voikin pitää puutarhaneuvonnan äitinä. Puutarhaopetusta samassa oppilaitoksessa antaneen Jenny Elfvingin elämäntyönä oli osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun naisten puutarhaopetuksen ja omavaraisuuden puolestapuhujana. Teemat ovat tänä päivänä uudella tavalla merkityksellisiä.

Ensimmäisen vuonna 2010 järjestetyn tapahtuman teemana oli Kylä kaupungissa – kaupunki kylässä, ja se painottui paikallisuuden ja identiteetin kysymyksiin. Laajasti huomiota saaneeseen tapahtumaan osallistui 15 ympäristö- ja yhteisötaiteilijaa eri puolilta Suomea.

Tulevana kesänä näyttely levittäytyy kylälle, Sippolan hovin puistoon sekä Taidekeskus Antareksen piha-alueille. Tapahtuman taiteilijat edustavat monipuolisesti nykytaiteen eri alueita, ja he käsittelevät teemaa eri näkökulmista värikkäästi ja yllättävästi.